osnOd 3 marca do 3 kwietnia 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje chroniące wody przed azotanami pochodzenia rolniczego.  Limit pomocy wzrósł do 150 tys. złotych na jednego rolnika, zaś poziom dofinansowania pozostał taki sam, jak w poprzednich naborach.

20230224 100855str24 lutego 2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu nowych zasad w przyznawaniu płatności bezpośrednich, warunkowości,  ekoschematów oraz dobrostanu zwierząt. Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że przekazane informacje ułatwią Państwu zrozumienie nowego systemu płatności oraz ustalenie tegorocznej struktury upraw.

fuelOd 1 do 28 lutego rolnicy mogą złożyć wniosek o dopłaty do paliwa wykorzystanego do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku. Od 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju. 
Kwoty zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wyglądają następująco: 132 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła. Jak wynika z projektu rozporządzenia, rolnicy hodujący trzodę chlewną będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy w wysokości 4,80 zł x każde DJP świń za paliwo zużyte w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego.

opryskWiosna to czas, kiedy rolnicy rozpoczynają zwalczanie chwastów w uprawach oraz coraz częściej decydują się na zastosowania nawożenia dolistnego w celu dostarczenia składników mineralnych dla roślin. Należy pamiętać o tym, że każda osoba przeprowadzająca zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin powinna posiadać aktualny kurs chemizacyjny oraz badanie techniczne opryskiwacza. Już 15 lutego 2023 r. będziemy organizowali dla Państwa kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy skierowany do osób, które muszą odnowić posiadane uprawnienia.
Dodatkowo 3 marca 2023 r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla sprzedawców wprowadzających środki ochrony roślin do obrotu. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt pod nr telefonu 664 999 610.

 

Modernizacja gospodarstw rolnych - nawadnianie

poniedziałek, 23 styczeń 2023 12:42

drop of water g118da2273 1920Już 31 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Maksymalna kwota pomocy na operacje w obszarze nawadniania wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Poziom dofinansowania wynosi  50% poniesionych kosztów kwalifikowanych (w przypadku młodych rolników wzrasta do 60%). Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z limitami „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach obszarów A-D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.
Do kosztów kwalifikowalnych możemy zaliczyć m.in.: wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie (w tym studni lub zbiorników), zakup nowych maszyn i urządzeń (w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody), a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadniania, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie. Nabór wniosków potrwa do 1 marca 2023 r.

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej

czwartek, 19 styczeń 2023 10:20

pigs 4194257 1920Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wysokość wsparcia zależy od liczby urodzonych świń w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022r. Dodatkowo producenci muszą spełnić jeden z dodatkowych warunków takich jak np.: prowadzenie produkcji ekologicznej, realizacja zobowiązania rolnośrodowiskowego, realizacja operacji prośrodowiskowych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".
Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby urodzonych zwierząt. i wynosi od 2 400 zł (przy urodzeniach na poziomie 10-24 świń) do 70 000 (przy urodzeniach wynoszących od 600 świń w górę.

Nowa aplikacja IRZ

wtorek, 17 styczeń 2023 12:12

irzW związku z aktualizacją systemu IRZ informujemy, że w jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania aplikacji służymy pomocą. Ponadto informujemy, że nadal funkcjonują trzy formy składania dokumentów:
1) za pomocą Aplikacji IRZplus,
2) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji dostępnych pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie udostępnia druków w wersji papierowej, więc należy je pobrać, wydrukować i wypełnić.
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-PUAP lub e-mail z dokumentem podpisywanym przez nadawcę podpisem elektronicznym) w sposób umożliwiający potwierdzenie tożsamości odpowiednio dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację oraz autentyczność tych zgłoszeń, wniosków i informacji.

7Do 28 lutego 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na odkamienianie i odkrzaczanie pól. Dofinansowanie można uzyskać z budżetu województwa podlaskiego dla zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna mieścić się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha. Łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna wynosić od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha. Należy podkreślić, że suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy. 

Ważne zmiany dla właścicieli koni

czwartek, 05 styczeń 2023 08:15

horse g1f6e4bd06 1920Już 6 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które nakłądają na właścicieli i posiadaczy koni nowe obowiązki. Każdy posiadacz koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, zaś każde gospodarstwo, stajnia, ośrodek jeździecki, stadnina etc. musi posiadać numer siedziby stada. Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzenia typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc. Następnie każdy posiadacz musi zgłosić posiadane przez siebie konie, przebywające w siedzibie jego stada. Wszelkich formalności należy dopełnić w w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

pigs g911b37047 1920Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

Pomoc w wysokości do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą otrzymać m.in. na: utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem, przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, wykonanie ogrodzenia chlewni.  

Strona 1 z 15
BIOCERT