Ruszył nabór na Rolnictwo 4.0

środa, 15 listopad 2023 08:28

rolnictwo 4.0W dniu dzisiejszym wystartował nabór wniosków na nowe działanie w ramach Rolnictwo 4.0. Dofinansowanie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 tys. zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych: do 80% tych kosztów – w przypadku wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną oraz osób poniżej 41 roku życia lub do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców. Rolnicy pozyskane środki będą mogli przeznaczyć na zakup i montaż systemów informatycznych oraz rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych.
W ramach działania można dokonać zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR - PUE. Nabór planowo zakończy się 15 grudnia lub po wyczerpaniu 150% zakładanego budżetu.
Szczegółową listę maszyn i urządzeń objętych wsparciem możecie Państwo znaleść pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-15-listopada---15-grudnia-2023-r

335
BIOCERT