Ochrona wód przed azotanami

czwartek, 02 listopad 2023 08:40

osn2325 października rozpoczął sie nabór wniosków na inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzenia rolniczego. Nabór skierowany jest do hodowców bydła, trzody (maksymalnie do 2000 stanowisk tucznych i 750 stanowisk dla macior) oraz hodowców drobiu (maksymalnie do 40 000 stanowisk). Dofinansowanie można uzyskać na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników, silosów lub płyt do przechowywania kiszonek, zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz przebudowę lub budowę zbiorników na gnojowice i płyt obornikowych. Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60% dla lub wnioskodawców poniżej 41 roku życia oraz do 50% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 000 zł. Nabór potrwa do 24 listopada 2023 r.

366
BIOCERT