DORADZTWO

wsparcie przy uzyskaniu informacji dotyczących funduszy dedykowanych dla gospodarstw rolnych

WNIOSKI

pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich (w tym rolnośrodowiskowych i ekologicznych)

SZKOLENIA

organizacja kursów chemizacyjnych, atestacja opryskiwaczy oraz przeprowadzanie szkoleń niezbędnych przy realizacji działań inwestycyjnych

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia gospodarstw rolnych, majątkowe, komunikacyjne i wiele innych

KSIĘGOWOŚĆ

prowadzenie dokumentacji gospodarstw rolnych będących płatnikami podatku VAT (deklaracje miesięczne, kwartalne, JPK)

0
WNIOSKI
0
EKSPERTYZ
0
DZIAŁAŃ INTWESTYCYJNYCH
0
SZKOLEŃ

DO TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH POZOSTAŁO

BIOCERT