7Do 28 lutego 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na odkamienianie i odkrzaczanie pól. Dofinansowanie można uzyskać z budżetu województwa podlaskiego dla zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna mieścić się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha. Łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna wynosić od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha. Należy podkreślić, że suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy. 

Ważne zmiany dla właścicieli koni

czwartek, 05 styczeń 2023 08:15

horse g1f6e4bd06 1920Już 6 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które nakłądają na właścicieli i posiadaczy koni nowe obowiązki. Każdy posiadacz koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, zaś każde gospodarstwo, stajnia, ośrodek jeździecki, stadnina etc. musi posiadać numer siedziby stada. Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzenia typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc. Następnie każdy posiadacz musi zgłosić posiadane przez siebie konie, przebywające w siedzibie jego stada. Wszelkich formalności należy dopełnić w w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

pigs g911b37047 1920Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

Pomoc w wysokości do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą otrzymać m.in. na: utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem, przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, wykonanie ogrodzenia chlewni.  

Wesołych Świąt!

czwartek, 22 grudzień 2022 08:15

sw

 

W magiczny czas Bożego Narodzenia pragniemy złożyć moc gorących życzeń
zdrowia,szczęścia oraz spokojnych chwil spędzonych w gronie rodziny.

Serdecznie dziękujemy za wybór naszej firmy i zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie.
Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nowe możliwości i pozwoli na kontynuowanie naszej współpracy.

Zmiany w PROW 2014-2020

poniedziałek, 10 październik 2022 08:15

cashbox g608d24bbd 1920Komisja Europejska zatwierdziła pakiet zmian, które wprowadzają ułatwienia oraz zwiększają stawki pomocy operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Najważniejszą z nich jest podniesienie kwoty pomocy w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" z 900 tys. zł do 1 mln zł (w ramach obszaru A) oraz z 500 tys. zł do 600 tys. zł (w obszarach B-D). Podniesienie limitów pomocy pozwoli beneficjentom na realizację inwestycji bez konieczności wprowadzania zmian lub ograniczania zakresu operacji. W działaniu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” planuje się zmiany w zakresie wprowadzenia standardowych stawek jednostkowych oraz podniesienie kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. zł. Podniesienie stawek płatności ma zostać wprowadzne także w ramach pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz Rolnictwa ekologicznego. Ponadto plan finansowy PROW 2014–2020 zostanie objęty zmianami polegajacymi na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi działaniami w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu.

Dopłaty do wymiany dachu

poniedziałek, 03 październik 2022 11:55

scaffold g660503f5d 1920Już 17 października rozpocznie się nabór wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Pomoc będzie mógł otrzymać rolnik, który podlega ubezpieczeniu KRUS lub który otrzymał dopłaty bezpośrednie najpóźniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc. Ponadto rolnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie 40 zł do 1 mkw. pokrycia dachowego, zaś maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 000 zł. Pomoc będzie przyznawana wyłącznie na wymianę dachu zawierającego azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej. Warunkiem uzyskania pomocy jest wymiana dachu na całym budynku, ale obowiązuje limit do 500 metrów kwadratowych. Nabór wniosków potrwa do 15 listopada 2022 r.

Święto Plonów 2022

środa, 07 wrzesień 2022 10:43

dowspudaDnia 4 września 2022 w Dowspudzie odbyło się Święto Plonów. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie i odwiedzenie naszego stoiska.  Dziękujemy za długie rozmowy, interesujące pytania oraz cenne wskazówki. Cieszymy się, że wielu przypadkach spotkanie z nami dało początek nowej współpracy. Mamy nadzieję, że Państwo również będzie miło wspominać nasze spotkanie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i liczymy, że za rok zobaczymy się ponownie.

 

 RUROd 7 lipca trwa nabór wniosków o dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju usług rolniczych. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł, zaś refundacji podlega 50% kosztów inwestycji. W przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i wykorzystującej technologię cyfrową refundacja wzrasta do 65%. Zakres kosztów, jakie kwalifikują się do wsparcia, jest szeroki i zależy od specyfiki wykonywanych usług. Wsparcie finansowe można uzyskać m.in. na zakup lub leasing tylko nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń. W obecnym naborze dofinansowanie można uzyskać dofinansowanie działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji, związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Wnioskujący musi zarejestrować taką działalność nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i zacząć działać nie później niż do dnia złożenia wnios­ku o płatność końcową. Nabór wniosków został wydłużony i potrwa do 21 października 2022 r.  

agriculture 1619437 960 720Najbliższe 7 dni to ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Już 14 lipca ARiMR zakończy nabór wniosków na uzyskanie 60 tys. zł. premii na rozwój gospodarstw, których wielkość ekonomiczna nie przekracza 13 tys.euro. Wsparcie w całości należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. zakup nowych maszyn rolniczych, budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej oraz nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych. Od 2019 roku wniosek mogą złożyć osoby ubezpieczone w ZUS pod warunkiem, że dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów. 

śródpolneDo 1 sierpnia 2022 r. w biurach powiatowych ARiMR można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wnioski o przyznanie wsparcia na zadrzewienie. Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntu ornego, na którym zakładane jest zadrzewienie śródpolne. Pomoc na zadrzewienia śródpolne ma formę ryczałtu tj. płatności do hektara założonego zadrzewienia. Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych są uzależnione od ukształtowania terenu: od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha dla zadrzewień terenów położonych na stokach o nachyleniu powyżej 12 stopni. Dodatkowo finansowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. Do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne, rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w kolejnych latach. Wspierane będą zadrzewienia tworzące jeden kompleks, stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m. Rolnik sam decyduje o kształcie i wielkości zadrzewienia mając na uwadze opisane wyżej wymogi w zakresie powierzchni (0,1-0,5 ha), szerokości (do 20 m) oraz minimalnej i maksymalnej liczby sadzonych drzew lub krzewów (1500 - 2500 sztuk/ha). Do dnia 1 października 2022 r. ARiMR zweryfikuje kompletność i poprawność wniosków oraz przyzna punkty poszczególnym wnioskom (minimalny próg punktacji wynosi 6 pkt). 

Strona 3 z 17
BIOCERT