Ubezpieczenie upraw rolnych

środa, 17 kwiecień 2019 21:44

ubezpieczenia upraw

Zgodnie z zapisami Ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. na wszystkich rolnikach ciąży obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych.
Doświadczenia ostatnich lat udowadniają, że nie warto o nim zapominać nie tylko z uwagi na ewentuualne kary, ale przede wszystkim na możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach. 
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji Radia 5 podczas której Pan Robert Szczęsny wyjaśnia co należy wiedzieć o ubezpieczeniach, żeby skutecznie zabezpieczyć uprawy i skorzystać z możliwości dodatkowego dofinansowania.

nawozenieosnBezpieczne przechowywanie nawozów naturalnych, krótsze terminy stosowania nawozów oraz konieczność opracowania dokumentacji dotyczącej nawożenia – to tylko niektóre zmiany, które weszły w życie w lipcu ubiegłego roku. 
Serdecznie zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji, która przybliży szczegóły, które wprowadził Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych i których każdy producent rolny powinien przestrzegać.

Kurs chemizacyjny 2019 r.

poniedziałek, 01 kwiecień 2019 22:23

kurschemiWiosna to czas, kiedy rolnicy rozpoczynają zwalczanie chwastów w uprawach oraz coraz częściej decydują się na zastosowania nawożenia dolistnego w celu dostarczenia składników mineralnych dla roślin. Należy pamiętać o tym, że każda osoba przeprowadzająca zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin powinna posiadać aktualny kurs chemizacyjny oraz badanie techniczne opryskiwacza.

25 marca 2019 r. diagnosta z naszej firmy Andrzej Juchniewicz przeprowadził kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy skierowany do osób, które nabywały uprawnienia po raz pierwszy. Informujemy, że w najbliższym czasie będą też organizowane kursy uzupełniające. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w szkoleniach pod nr telefonu: 87 563 01 93 lub w siedzibie naszego biura: Suwałki, ul. ks.Zawadzkiego 2 lok.1/1

miniosn12 marca 2019 r. w auli Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach zorganizowaliśmy szkolenie skierowane do producentów rolnych dotyczące założeń Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, który wszedł w życie w lipcu ubiegłego roku.

Podczas szkolenia producenci dowiedzieli się między innymi jakie są wymogi związane z przechowywaniem nawozów naturalnych w gospodarstwie, jakie są aktualnie obowiązujące terminy nawożenia oraz w jakich odległościach od wód powierzchniowych można stosować nawozy.

miniosn12 marca 2019 r. w auli Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach przeprowadziliśmy szkolenie dla producentów rolnych dotyczące zmian, które weszły w życie wraz z uchwaleniem Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W trakcie szkolenia zgromadzeni rolnicy dowiedzieli się jakie są aktualnie obowiązujące terminy nawożenia, w jakich odległościach od wód powierzchniowych mogą być stosowane nawozy oraz jakie wymogi muszą spełniać producenci w przypadku przechowywania nawozów naturalnych.

workSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu założeń "Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, które odbędzie się 12 marca o godz. 10:00 w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach.

Ustawa, która weszła w życie nałożyła na rolników szereg obowiązków takich jak m.in. opracowanie planu nawozowego, obliczenie maksymalnych dawek azotu czy zapewnienie przechowywania nawozów naturalnych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Podczas szkolenia postaramy się przybliżyć Państwu, który z wymogów dotyczy Państwa gospodarstwa i w jakim zakresie będzie musiała zostać opracowana dokumentacja dotycząca nawożenia gruntów rolnych.

szkolenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, które odbędzie się 7 marca o godz. 10:00 w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach.

Jeżeli jesteś posiadaczem małego gospodarstwa, chcesz je rozwijać i dodatkowo uzyskać 60 tys. zł premii to te działanie jest skierowane właśnie do Ciebie.

euroSzanowni Państwo,

W związku z tym, że niebawem rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy muszą się przygotować na zmiany, które wchodzą w życie od tego roku. Najważniejsza z nich to tzw. delimitacja obszarów ONW, czyli wyznaczenie nowych obszarów kwalifikujących się do płatności ONW. Niestety część rolników z naszego regionu będzie stratna, gdyż ich gospodarstwa leżą w obrębie miejscowości, które zostanły wykluczone z ww. płatności. Delimitacja okaże się za to korzystna dla producentów posiadających grunty na obszarze miasta Suwałki, gdyż po wielu latach wykluczenia zostały one włączone na listę obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Kluczową zmianą dla gospodarstw ekologicznych rozpoczynających realizację nowego zobowiązania jest podwyższenie wskaźnika obsady zwierząt z 0,3 do 0,5 DJP/ha.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji, podczas której Pan Robert Szczęsny przybliżył najważniejsze zmiany z którymi będą musieli  zmierzyć się rolnicy podczas tegorocznego naboru wniosków.

tractorSzanowni Państwo! 28 lutego rusza nabór wniosków na dofinansowanie z działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Jest to działanie skierowane przede wszystkim do gospodarstw, które są zbyt małe by sięgnąć po środki z "Modernizacji gospodarstw rolnych". W obecnym naborze beneficjent może uzyskać 60 tys. zł. bezwrotnej premii, którą może przeznaczyć m. in. na zakup nowych maszyn, modernizację budynków, czy zakup stada podstawowego. Podstawowe kryteria dotyczące osób ubiegających sie o przyznanie pomocy to wielkość ekonomiczna gospodarstwa poniżej 10 tys. EUR oraz posiadanie minimum 2 miesięcznego okresu ubezpieczenia w KRUS na miesiąc przed złożeniem wniosku. Nabór wniosków potrwa do 29 marca 2019 r. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

cats1

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem poddziałania jest poprawa wyników gospodarczych gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Łącznie na terenie województwa podlaskiego planowane jest zrealizowanie 1 570 programów doradczych.

Strona 8 z 17
BIOCERT