carpenter 4015109 1920Od 29 października do 30 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020 ?
O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.
Jeżeli planują Państwo rozpoczęcie swojego biznesu na wsi zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcam.

MŁODY ROLNIK 2020

środa, 01 lipiec 2020 10:21

1Od 3 czerwca do 1 sierpnia młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie w wysokości 150 tys. zł.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

czwartek, 20 luty 2020 08:15

fuel 1596622 640Przypominamy, że 2 marca 2020 roku mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Stawka zwrotu jest identyczna jak w poprzednim roku i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkości stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego. 

Rząd określił, że w 2020 roku rolnik będzie mógł otrzymać kwotę zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze w wysokości: 

  • 100 złotych do 1 ha użytków rolnych, 
  • 30 złotych do 1 DJP bydła.

Wniosek o zwrot należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

aaaaaaDo 28 stycznia 2020 r.  można składać wnioski o dofinansowanie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Maksymalna kwota pomocy to 100 tys. zł. na jedno gospodarstwo. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z doradcami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w opracowaniu biznesplanu.

Wesołych Świąt!

środa, 18 grudzień 2019 19:40

natura2000Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.
Wsparcie, finansowane może otrzymać rolnik, jeżeli w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

building 1080602 960 720Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności, mogą ubiegać się o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.
Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii. Wysokość wypłaty uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie i oscyluje ona w granicach od 150 tys. zł do maksymalnie 250 tys. zł.

Dofinansowanie na zakup wapna

wtorek, 18 czerwiec 2019 11:06

wapnowanie polNiebawem ruszy Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Na realizację programu w całym kraju przewidziano 300 mln zł na lata 2019 – 2023.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

modernizacjaAASzanowni Państwo,

To już ostatni dzwonek, żeby przygotować dokumentację i skorzystać z dofinansowania na modernizację gospodarstwa w obszarze A, B i C.
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji i zapoznania się z kryteriami dostępu, które obowiązują w tegorocznym naborze.

Strona 7 z 17
BIOCERT