Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Iwona wtorek, 17 wrzesień 2019 10:08

Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności, mogą ubiegać się o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.
Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii. Wysokość wypłaty uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie i oscyluje ona w granicach od 150 tys. zł do maksymalnie 250 tys. zł.
Należy pamiętać, że 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności.
Z premii mogą korzystać ci, ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Pieniądze można przeznaczyć m. in. na produkcję mebli i wyrobów z drewna, turystykę wiejską, przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych, usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, sprzedaż internetową, działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne, działalność weterynaryjną.
Kolejna korzystna zmiana dotyczy obowiązku ubezpieczenia w ZUS. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii

510 czwartek, 20 luty 2020 11:06
BIOCERT