Dofinansowanie na zakup wapna

wtorek, 18 czerwiec 2019 11:06

wapnowanie polNiebawem ruszy Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Na realizację programu w całym kraju przewidziano 300 mln zł na lata 2019 – 2023.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Kwota dofinansowania wyniesie odpowiednio:

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski od rolników, posiadaczy użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, będą obsługiwane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O terminie i sposobie składania wniosków będziemy Państwa informować na bieżąco.

1385 czwartek, 20 luty 2020 11:09
BIOCERT