Młody rolnik - 200 tys. premii do wzięcia

środa, 06 wrzesień 2023 16:58

MRDo 29 września potrwa nabór wniosków na Premie dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027. Tegoroczny nabór niesie za sobą wiele zmian - w tym tą najbardziej oczekiwaną, czyli podniesienie stawki premii do 200 tys. zł. Otrzymaną pomoc rolnik może przeznaczyć m.in. na zakup ziemi, zakup stada podstawowego, inwestycje budowlane, zakup nowych maszyn. O premię mogą ubiegać się rolnicy, którzy nie ukończyli 41 lat i zamierzają przejąć gospodarstwa lub rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru takich jak m.in.: powierzchnia użytków rolnych w roku bazowym, kwalifikacje zawodowe, różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem, uczestnictwo w systemach jakości, wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym, prowadzenie produkcji zwierzęcej. Wnioskodawca musi uzyskać minimum 7 punktów, aby wniosek został zakwalifikowany do dalszej weryfikacji. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR do 29 września 2023 r.

380
BIOCERT