Rozwój małych gospodarstw

czwartek, 02 listopad 2023 08:21

rmgDo 10 listopada potrwa nabór wniosków na Rozwój małych gospodarstw. Nabór będzie prowadzony w ramach interwencji Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki. Rolnej na lata 2023-2027. W ramach programu rolnik może uzyskać dofinansowanie na poziomie 120 tys.zł (gospodarstwa prowadzone zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej) lub 100 tys.zł (pozostałe gospodarstwa). W programie wymagany jest wkład własny na poziomie 15%. Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach 80% i 20% (druga rata stanowi niejako zwrot części poniesionych kosztów). Całość dofinansowania musi być przeznaczona na środki trwałe takie jak: nowe maszyny i urządzenia, inwestycje budowlane (w tym wyposażenie budynków gospodarczych i inwentarskich), wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty etc.). W ramach programu nie można zakupić ziemii, zwierząt, plantacji wieloletnich, środków do produkcji oraz używanych maszyn. Program skierowany jest przede wszystkim do małych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna wyliczana z deklarowanych upraw oraz stanu średiorocznego zwierząt nie przekracza 25 tys. EUR. Aby skorzystać z programu wymagane jest osiągnięcie minimalnego pułapu punktów oraz zwiększenie sprzedaży w roku docelowym o 30% w stosunku do roku bazowego.

423 środa, 15 listopad 2023 09:20
BIOCERT