Dofinansowanie na rekultywację gruntów ornych

piątek, 19 styczeń 2024 08:36

Do 29 lutego 2024 r. rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na odkamienianie i odkrzaczanie pól. Dofinansowanie można uzyskać z budżetu województwa podlaskiego dla zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna mieścić się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha. Łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna wynosić od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha. Należy podkreślić, że suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy. 

284 piątek, 19 styczeń 2024 08:39
BIOCERT