Dopłaty do zużytego kwalifikowalnego materiału siewnego lub sadzeniowego

wtorek, 06 czerwiec 2023 13:10

materiał siewnyDo 25 czerwca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego kwalifikowalnego materiału siewnego lub sadzeniowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:
* zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
* rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
* ziemniak.
Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg; (pszenica orkisz – 200 kg);
 1. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 2. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 3. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 4. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 5. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 6. pszenżyta – 150 kg;
 7. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 8. owsa nagiego – 120 kg;
 9. owsa szorstkiego – 80 kg;
 10. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 11. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 12. bobiku – 270 kg;
 13. wyki siewnej – 80 kg;
 14. soi – 120 kg;
 15. ziemniaka – 2000 kg;
 16. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
 17. mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.
587
BIOCERT