Zmiany...

wtorek, 16 luty 2016 22:35

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 15 lutego 2016 roku pan Robert Szczęsny objął stanowisko Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach.

Ze swojej strony pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby poziom oferowanych przez nas usług nie uległ zmianie, zaś zadowolenie naszych klientów pozostanie dla nas najważniejszym wyznacznikiem naszej pracy.

Z poważaniem,

Pracownicy AGRO-DORADZTWO

 

.

Szanowni Państwo!

W imieniu pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie

Spraw Wewnętrznych i Administracji

mam zaszczyt zaprosić producentów

rolnych z obszaru Suwalszczyzny na spotkanie


z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krszysztofem Jurgielem dotyczące


Planu rozwoju polskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich.


Konferencja odbędzie się dnia 12 lutego 2016 roku o godz. 13:30


w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego (Krzywe 82).

Z poważaniem,

Robert Szczęsny

2W Senacie dnia 3 lutego 2016 r. odbyła się konferencja pn. Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej celem było przeprowadzenie debaty dotyczącej działania systemu doradztwa rolniczego w Polsce i określenie jego roli w zakresie upowszechniania wiedzy i pobudzania innowacyjności w rolnictwie.

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki przedstawił aktualną sytuację w doradztwie rolniczym oraz nakreślił zarys planowanych zmian. Ponadto poinformował o podjęciu prac przez MRiRW nad nowelizacją ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, które pomogą w zapewnieniu efektywnego doradztwa rolniczego.

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia przedstawicieli sfery nauki, izb rolniczych oraz doradztwa prywatnego, które otworzyły dyskusję dotyczącą różnorodnych poglądów na dalszy rozwój doradztwa rolniczego Polsce. Odnosząc się do trudnej sytuacji w doradztwie rolniczym, podkreślano przede wszystkim potrzebę zwiększenia finansowania ośrodków doradztwa rolniczego, ale także potrzebę odbudowy rangi zawodu doradcy rolniczego oraz konieczność dostosowania oferty doradztwa do potrzeb rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że rynek usług doradczych potrzebuje zarówno publicznych jak i prywatnych jednostek.
Prezes Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS Robert Szczęsny mówił o roli sektora prywatnych usług doradztwa rolniczego w rozwoju polskiego rolnictwa. Ponadto p. Robert Szczęsny podkreślił konieczność przywrócenia akredytacji prywatnych podmiotów, w celu odbudowy pozytywnego wizerunku doradcy rolniczego.

Transmisja z konferencji cz. 1
Transmisja z konferencji cz. 2

minrolSzanowni Państwo,


Dnia 7 grudnia 2015 roku z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela odbyło się spotkanie z Robertem Szczęsnym -  Prezesem Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS. Podczas spotkania Pan Minister otrzymał  uwagi opracowane przez członków Stowarzyszenia AKROS dotyczące wdrażanych działań PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu – Ryszard Zarudzki, odpowiedzialny za kształtowanie polskiego systemu doradztwa rolniczego.  Tematem przewodnim spotkania była przyszłość doradztwa rolniczego - zarówno publicznego, jak i prywatnego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował zrównanie pozycji obydwu form doradztwa rolniczego w kreowaniu polityki rolnej  oraz zapewnił, że prywatne firmy doradcze mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do rynku usług doradczych dedykowanych producentom rolnym.

agro

14 listopada 2015 r. Robert Szczęsny był gościem programu telewizyjnego „Dzień dobry w sobotę”. W wywiadzie pokrótce przedstawił charakterystykę i niuanse pracy doradcy rolniczego. Pan Szczęsny opowiedział także o możliwościach pozyskania funduszy przez producentów rolnych w ramach dopłat bezpośrednich oraz programów PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia wywiadu znajdującego się pod niniejszym linkiem http://vod.tvp.pl/audycje/styl-zycia/dzien-dobry-w-sobote/wideo/14112015/22335966

P1290104

19 października 2015 r. nasza firma przeprowadziła szkolenie informacyjne poświęcone działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 21.08.2015 r. na etapie obecnego PROW 2014-2020 producenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości max. 900 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji trzody chlewnej oraz max. 500 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego.
Wsparcie wypłacone przez ARiMR realizowane będzie w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników może on wzrosnąć do 60%.

Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane w powiatowych oddziałach AgencjiRestrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa do 17 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w przygotowanej przez nas prezentacji (cz.1, cz.2)

a19 października rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 – 2020. Do 17 listopada 2015 r. do regionalnych oddziałów ARiMR będzie można składać wnioski związane z hodowlą bydła mięsnego, prosiąt oraz produkcją mleka.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w broszurze ARiMR dostępnej pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/MGR/2015/Broszur_MGR_C.pdf

Modernizacja gospodarstw rolnych 2014-2020

czwartek, 03 wrzesień 2015 15:43

a

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego
w Łomży serdecznie zaprasza na szkolenie
z działania

„MODERNIZACJA GOSPODARSTW
ROLNYCH PROW 2014-2020”

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 września 2015r.
o godz. 10:00
w siedzibie Parku Naukowo- Technologicznego,
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Szkolenie informacyjne 'Młody rolnik 2015'

niedziela, 02 sierpień 2015 22:52

rolnik 2015Szanowni Państwo!

7 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00 w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach organizujemy dla Państwa szkolenie dotyczące nowego naboru wniosków na pozyskanie premii dla młodych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uzyskać niezbędne informacje dotyczące wyżej wymienionego działania.

Kontrole gospodarstw ekologicznych

czwartek, 23 lipiec 2015 19:59

organic-food-fbSzanowni Państwo!

Informujemy, że trwają kontrole gospodarstw realizujących zasady programu rolnośrodowiskowego w zakresie Rolnictwa ekologicznego.

Przed odbiorem dokumentów z naszego biura prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Państwa doradcą i poinformowaniu o terminie planowanej kontroli, w celu uzupełnienia oraz ewentualnego skompletowania dokumentacji gospodarstwa ekologicznego.

Strona 13 z 17
BIOCERT