silosy zbożoweOd 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie mające na celu infrastruktury magazynowej. Pomoc będzie można przeznaczyć m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia (wentylatorów, oprogramowania etc.). Dofinansowanie standardowo wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych lub 60% jeśli chodzi o młodych rolników. Limit pomocy to, co do zasady, 50 tys. zł, zaś dla młodych rolników - 60 tys. zł. 

wnioskiiiiZgodnie z rozporządzeniem MRiRW wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać do 30 czerwca 2023 r. Do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków. Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie płatności obszarowych może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Wesołego Alleluja!

czwartek, 06 kwiecień 2023 11:34

wielkanoc2023

osnOd 3 marca do 3 kwietnia 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje chroniące wody przed azotanami pochodzenia rolniczego.  Limit pomocy wzrósł do 150 tys. złotych na jednego rolnika, zaś poziom dofinansowania pozostał taki sam, jak w poprzednich naborach.

20230224 100855str24 lutego 2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu nowych zasad w przyznawaniu płatności bezpośrednich, warunkowości,  ekoschematów oraz dobrostanu zwierząt. Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że przekazane informacje ułatwią Państwu zrozumienie nowego systemu płatności oraz ustalenie tegorocznej struktury upraw.

fuelOd 1 do 28 lutego rolnicy mogą złożyć wniosek o dopłaty do paliwa wykorzystanego do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku. Od 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju. 
Kwoty zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wyglądają następująco: 132 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła. Jak wynika z projektu rozporządzenia, rolnicy hodujący trzodę chlewną będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy w wysokości 4,80 zł x każde DJP świń za paliwo zużyte w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego.

opryskWiosna to czas, kiedy rolnicy rozpoczynają zwalczanie chwastów w uprawach oraz coraz częściej decydują się na zastosowania nawożenia dolistnego w celu dostarczenia składników mineralnych dla roślin. Należy pamiętać o tym, że każda osoba przeprowadzająca zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin powinna posiadać aktualny kurs chemizacyjny oraz badanie techniczne opryskiwacza. Już 15 lutego 2023 r. będziemy organizowali dla Państwa kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy skierowany do osób, które muszą odnowić posiadane uprawnienia.
Dodatkowo 3 marca 2023 r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla sprzedawców wprowadzających środki ochrony roślin do obrotu. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt pod nr telefonu 664 999 610.

 

Modernizacja gospodarstw rolnych - nawadnianie

poniedziałek, 23 styczeń 2023 12:42

drop of water g118da2273 1920Już 31 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Maksymalna kwota pomocy na operacje w obszarze nawadniania wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Poziom dofinansowania wynosi  50% poniesionych kosztów kwalifikowanych (w przypadku młodych rolników wzrasta do 60%). Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z limitami „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach obszarów A-D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.
Do kosztów kwalifikowalnych możemy zaliczyć m.in.: wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie (w tym studni lub zbiorników), zakup nowych maszyn i urządzeń (w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody), a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadniania, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie. Nabór wniosków potrwa do 1 marca 2023 r.

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej

czwartek, 19 styczeń 2023 10:20

pigs 4194257 1920Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wysokość wsparcia zależy od liczby urodzonych świń w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022r. Dodatkowo producenci muszą spełnić jeden z dodatkowych warunków takich jak np.: prowadzenie produkcji ekologicznej, realizacja zobowiązania rolnośrodowiskowego, realizacja operacji prośrodowiskowych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".
Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby urodzonych zwierząt. i wynosi od 2 400 zł (przy urodzeniach na poziomie 10-24 świń) do 70 000 (przy urodzeniach wynoszących od 600 świń w górę.

Nowa aplikacja IRZ

wtorek, 17 styczeń 2023 12:12

irzW związku z aktualizacją systemu IRZ informujemy, że w jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania aplikacji służymy pomocą. Ponadto informujemy, że nadal funkcjonują trzy formy składania dokumentów:
1) za pomocą Aplikacji IRZplus,
2) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji dostępnych pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie udostępnia druków w wersji papierowej, więc należy je pobrać, wydrukować i wypełnić.
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-PUAP lub e-mail z dokumentem podpisywanym przez nadawcę podpisem elektronicznym) w sposób umożliwiający potwierdzenie tożsamości odpowiednio dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację oraz autentyczność tych zgłoszeń, wniosków i informacji.

Strona 2 z 17
BIOCERT