Modernizacja gospodarstw rolnych - nawadnianie

poniedziałek, 23 styczeń 2023 12:42

drop of water g118da2273 1920Już 31 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Maksymalna kwota pomocy na operacje w obszarze nawadniania wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Poziom dofinansowania wynosi  50% poniesionych kosztów kwalifikowanych (w przypadku młodych rolników wzrasta do 60%). Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z limitami „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach obszarów A-D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.
Do kosztów kwalifikowalnych możemy zaliczyć m.in.: wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie (w tym studni lub zbiorników), zakup nowych maszyn i urządzeń (w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody), a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadniania, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie. Nabór wniosków potrwa do 1 marca 2023 r.

299 poniedziałek, 23 styczeń 2023 12:54
BIOCERT