Wsparcie dla producentów trzody chlewnej

czwartek, 19 styczeń 2023 10:20

pigs g4527a9dcf 1920Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wysokość wsparcia zależy od liczby urodzonych świń w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022r. Dodatkowo producenci muszą spełnić jeden z dodatkowych warunków takich jak np.: prowadzenie produkcji ekologicznej, realizacja zobowiązania rolnośrodowiskowego, realizacja operacji prośrodowiskowych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby urodzonych zwierząt. i wynosi od 2 400 zł (przy urodzeniach na poziomie 10-24 świń) do 70 000 (przy urodzeniach wynoszących od 600 świń w górę.

316 czwartek, 19 styczeń 2023 10:33
BIOCERT