Szkolenie dotyczące „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

niedziela, 05 marzec 2017 21:02

indeks2 marca 2017 r. w siedzibie naszej firmy odbyło się bezpłatne szkolenie informacyjne dla rolników zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Uczestnicy szkolenia uzyskali informacje dotyczące m. in.: warunków, kryteriów wyboru oraz dziedzin na które można pozyskać fundusze.


1494 niedziela, 19 maj 2019 19:10
BIOCERT