Wystartowała kolejna edycja Usług doradczych skierowanych do rolników z województwa podlaskiego

czwartek, 20 maj 2021 13:36

                                                                                                 cats11     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu świadczenie usług doradczych rolnikom z województwa podlaskiego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

i usługi z zakresu zastępstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa wyników wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego

 do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych

w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem operacji jest realizacja dwuletnich programów doradczych dla 2 076 rolników prowadzących gospodarstwa rolne w województwie podlaskim.

Każdy, dwuletni program doradczy, zawiera co najmniej 2 usługi doradcze.

W ramach programu doradczego ma być obowiązkowo świadczona usługa doradcza pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, a druga usługa doradcza w ramach programu ma być oferowana indywidualnie rolnikowi i wybierana wspólnie z nim, spośród następujących usług:

- Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,

- Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,

- Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,

- Gospodarowanie na obszarach Natura 2000,

- Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,

- System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,

- Modernizacja gospodarstw rolnych,

- Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy,

- Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,

- Restrukturyzacja małych  gospodarstw,

- Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie,

- Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,

- Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów  BHP,

- Uczestnictwo w systemach jakości,

- Odnawialne źródła energii, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,

- Zazielenienie.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

935 czwartek, 20 maj 2021 13:53
BIOCERT