Zmiany we wnioskach o przyznanie dopłat bezpośrednich

czwartek, 04 marzec 2021 20:45

Niebawem rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, które powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Najważniejszą ze zmian, która będzie obowiązywała w tegorocznym naborze jest obowiązek deklarowania poszczególnych upraw niezależnie od powierzchni gospodarstwa (w poprzednich latach obowiązek ten dotyczył wyłącznie rolników, których powierzchnia gospodarstwa przekroczyła 10 ha). Pozyskanie danych przez ARiMR pozwoli na ich wykorzystanie w przypadku, gdy rolnik będzie chciał skorzystać z naborów na działania inwestycyjne w ramach PROW. Dodatkowo zebranie kompletnych informacji dotyczących upraw umożliwi zmniejszenie ilości kontroli w zakresie wielkości ekonomicznej u potencjalnych beneficjentów. Proponowana zmiana będzie miała pozytywny wpływ na równomierne rozłożenie naboru wniosków w ciągu roku i przesunięcie naborów w ramach działań inwestycyjnych na drugie półrocze, co przyczyni się do poprawy dostępności usług doradztwa rolniczego i znacznie zwiększy jego efektywność.
Kolejną ze zmian ma być rezygnacja z udostępniania rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych. Z uwagi na fakt, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich są składane niemal wyłącznie w formie elektronicznej, zaś mapki są dostępne w elektronicznym formularzu wniosku wypełnianym po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR uznała, że nie ma potrzeby dla udostępniania materiałów graficznych w formie drukowanej. Należy także przypomnieć, że obecny nabór jest pierwszym w którym rolnicy nie otrzymają spersonalizowanych wniosków wraz z mapkami w formie papierowej, toteż należy się nastawić na to, że wniosek będzie wypełniany wyłącznie na podstawie materiałów udostępnionych w systemie e-Wniosek.

843 czwartek, 04 marzec 2021 20:57
BIOCERT