Bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim

wtorek, 24 marzec 2015 19:10

logo

 

Projekt pt. „Szkolenia z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111. „Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


BEZPŁATNE SZKOLENIE

Z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści
z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 marca od godziny 9:00 do 17:00

w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach

 

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Fundacja Rozwoju,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz Firma Konsultingowa KURS-AR sp. z o.o.

Numer umowy: 00011-6900-FA1900495/13.

 

Ramowy program szkolenia i wymiar godzinowy:

1. Czym jest i co obejmuje rachunkowość rolnicza?                                                     0,5 godziny

2. Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej.                                                   0,5 godziny

3. Zasady rachunkowości rolniczej                                                                                 0,5 godziny

4. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia.                                         0,5 godziny

5. Aktywa i pasywa w jednostce gospodarczej.                                                           1 godzina

6. Sprawozdanie finansowe. Zakres informacji i sposób ich wykorzystania. Elementy
sprawozdania finansowego. Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów
pieniężnych (Cash-flow)                                                                                                2 godziny

7. Wykorzystanie danych rachunkowości do podejmowania decyzji operacyjnych
i rozwojowych. Raporty i ich analiza. Controlling-planowanie i analiza odchyleń                                                                                                                          2 godziny

8. Wycena składników majątkowych gospodarstwa rolnego                                     1 godzina

9. Rachunek wyników wg wybranych scenariuszy wyników.                                    2 godziny

10. Analiza odchyleń realizacji od planu. Elementy planowania finansowego.       1 godzina

11. Wyznaczanie kosztów kluczowych.                                                                        2 godziny

12. Obliczanie wskaźników z elementami analizy.                                                      1 godzina

 

   Zapewnione wyżywienie(obiad, serwis kawowy)

Osoby chętne proszę o telefoniczne bądź osobiste zgłoszenie do 27 marca 2015 r.
Agro – Doradztwo Robert Szczęsny tel. 087 563 01 93 ,
siedziba Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1, pokój 103

2810 środa, 10 lipiec 2019 14:57
BIOCERT