Aktualizacja danych działalności w IRZ

piątek, 24 listopad 2023 10:54

STADOPrzypominamy, że do 6 stycznia 2024 r. rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą muszą dokonać aktualizacji danych działalności w systemie IRZ. Zmiany zgłoszenia można dokonać przez aplikację IRZ plus lub przez złożenie w biurze powiatowym ARiMR papierowego dokumentu Wniosek o nadanie numeru działalności – formularz udostępniony jest na stronie internetowej Agencji https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat
ARiMR uprzedza, że w przypadku składania wniosku o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 uzupełnienie powyższych danych jest warunkiem niezbędnym do przyznania płatności 

2322
BIOCERT