Administratorzy: AGRO-DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Agro - Doradztwo Robert Szczęsny są Współadministratorami danych osobowych albowiem wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którymi dysponują.

§ 2

Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków wynikających z wykonywania praw przysługujących dla osób, których dane dotyczą, podawania informacji dotyczących tożsamości administratora oraz jego danych kontaktowych, podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, kategorii odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców danych osobowych, okresu przetwarzania i przechowania danych, prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących jeżeli stanowią one podstawę przetwarzania danych, informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do cofnięcia zgody - jeżeli stanowi podstawę przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu jeżeli ma zastosowanie, źródle pochodzenia danych osobowych jeżeli dane nie pochodzą od osoby, której dane dotyczą, tj. obowiązków których mowa w art. 13 i 14 RODO, spoczywa w całości na administratorze AGRO - DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

 

BIOCERT