iwona

 cats11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu świadczenie usług doradczych rolnikom z województwa podlaskiego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

i usługi z zakresu zastępstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa wyników wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego

 do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych

w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe zasady w Działaniu Rolnictwo ekologiczne

poniedziałek, 15 marzec 2021 09:01

gardening 4482498 1280Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w bieżącym roku podjęło decyzję, iż w tzw. okresie  „przejściowym” pomiędzy PROW 2014-2020 a kolejnym obecnie planowanym, czyli w latach 2021-2022, będą obowiązywały częściowo nowe zasady przyznawania płatności w ramach rolnictwa ekologicznego. 

Jedną z nowości jest skrócenie okresu realizacji zobowiązań ekologicznych. Nowe zobowiązania ekologiczne podejmowane w latach 2021-2022 będą trwały tylko 3 lata a nie jak dotychczas 5 lat. Skrócony okres realizacji zobowiązań nie dotyczy zobowiązań które zostały podjęte w latach poprzednich. Ponadto planowany jest znaczny wzrost stawek płatności za działanie Rolnictwo Ekologiczne od 2021 roku. W okresie przejściowym, czyli w latach 2021-2022 będą obowiązywały wyższe stawki płatności do hektara za realizację działania Rolnictwo Ekologiczne. Wyniosą one od 631 zł za 1ha w przypadku realizacji przez rolnika pakietu Trwałe użytki zielone aż do 2249 zł za jeden hektar w przypadku upraw warzywniczych w tym np. ziemniaków. Stawki te będą wyższe średnio o 27% w stosunku do latach ubiegłych.

doplaty21Już 15 marca 2021 r. rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich a wraz z nim nadchodzą nowe zmiany.
Najważniejszą ze zmian, która będzie obowiązywała w tegorocznym naborze jest obowiązek deklarowania poszczególnych upraw niezależnie od powierzchni gospodarstwa (w poprzednich latach obowiązek ten dotyczył wyłącznie rolników, których powierzchnia gospodarstwa przekroczyła 10 ha). Należy podkreślić, że powyższy obowiązek jest równoznaczny z brakiem możliwości złożenia oświadczenia powtwierdzającego brak zmian w odniesieniu do roku 2020. Kolejną z nowych zasad ma być rezygnacja z udostępniania rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych.

Inter tech beczkowoz woz asenizacyjny 0003 inter tech wtorek 233 of 296ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Maksymalnie wysokość pomocy przeznaczona na jedno gospodarstwo to 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 marca 2021 r.

 

Wesołych Świąt!

środa, 23 grudzień 2020 11:31

homeschooling 5121262 1920Dzieci z rodzin rolniczych, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 1200 zł miesięcznie, mogą liczyć na dofinansowaniew wysokości 1500zł na zakup laptopa lub komputera stacjonarnego. Z dofinansowania może skorzystać każdy uprawniony do świadczenia, który pomiędzy 10 grudnia 2020 a 31 marca 2021 zakupił laptop lub komputer stacjonarny i jest w stanie potwierdzić to stosowną fakturą (dostarczoną najpóźniej do połowy kwietnia 2021). Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do powiatowych oddziałów ARiMR do 30 grudnia 2020 r.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

czwartek, 29 październik 2020 10:43

carpenter 4015109 1920Od 29 października do 30 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020 ?
O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.
Jeżeli planują Państwo rozpoczęcie swojego biznesu na wsi zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcam.

MŁODY ROLNIK 2020

środa, 01 lipiec 2020 10:21

1Od 3 czerwca do 1 sierpnia młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie w wysokości 150 tys. zł.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

czwartek, 20 luty 2020 08:15

fuel 1596622 640Przypominamy, że 2 marca 2020 roku mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Stawka zwrotu jest identyczna jak w poprzednim roku i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkości stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego. 

Rząd określił, że w 2020 roku rolnik będzie mógł otrzymać kwotę zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze w wysokości: 

  • 100 złotych do 1 ha użytków rolnych, 
  • 30 złotych do 1 DJP bydła.

Wniosek o zwrot należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

aaaaaaDo 28 stycznia 2020 r.  można składać wnioski o dofinansowanie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Maksymalna kwota pomocy to 100 tys. zł. na jedno gospodarstwo. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z doradcami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w opracowaniu biznesplanu.

Strona 4 z 13
BIOCERT