iwona

logo

 

Projekt pt. „Szkolenia z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111. „Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


BEZPŁATNE SZKOLENIE

Z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści
z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 marca od godziny 9:00 do 17:00

w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach

 

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Fundacja Rozwoju,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz Firma Konsultingowa KURS-AR sp. z o.o.

Numer umowy: 00011-6900-FA1900495/13.

 

Ramowy program szkolenia i wymiar godzinowy:

1. Czym jest i co obejmuje rachunkowość rolnicza?                                                     0,5 godziny

2. Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej.                                                   0,5 godziny

3. Zasady rachunkowości rolniczej                                                                                 0,5 godziny

4. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia.                                         0,5 godziny

5. Aktywa i pasywa w jednostce gospodarczej.                                                           1 godzina

6. Sprawozdanie finansowe. Zakres informacji i sposób ich wykorzystania. Elementy
sprawozdania finansowego. Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów
pieniężnych (Cash-flow)                                                                                                2 godziny

7. Wykorzystanie danych rachunkowości do podejmowania decyzji operacyjnych
i rozwojowych. Raporty i ich analiza. Controlling-planowanie i analiza odchyleń                                                                                                                          2 godziny

8. Wycena składników majątkowych gospodarstwa rolnego                                     1 godzina

9. Rachunek wyników wg wybranych scenariuszy wyników.                                    2 godziny

10. Analiza odchyleń realizacji od planu. Elementy planowania finansowego.       1 godzina

11. Wyznaczanie kosztów kluczowych.                                                                        2 godziny

12. Obliczanie wskaźników z elementami analizy.                                                      1 godzina

 

   Zapewnione wyżywienie(obiad, serwis kawowy)

Osoby chętne proszę o telefoniczne bądź osobiste zgłoszenie do 27 marca 2015 r.
Agro – Doradztwo Robert Szczęsny tel. 087 563 01 93 ,
siedziba Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1, pokój 103

Zaproszenie - Suwałki  1 aSzanowni Państwo!

Informujemy, że Podlaski Oddział ARiMR w Łomży we współpracy z Biurem Powiatowym ARiMR w Suwałkach organizuje konferencję p.n. "PROW 2014-2020 kontynuacją nowoczesnych zmian w rolnictwie". Konferencja odbędzie się 16 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Organizatowrzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych PROW 2014-2020 oraz działaniami inwestycyjnymi dostępnymi dla producentów rolnych z województwa podlaskiego.

Szczegółowy program konferencji dostępny w załączniku.

+zaproszenie

 

 

Kontrole gospodarstw ekologicznych

czwartek, 23 lipiec 2015 19:59

organic-food-fbSzanowni Państwo!

Informujemy, że trwają kontrole gospodarstw realizujących zasady programu rolnośrodowiskowego w zakresie Rolnictwa ekologicznego.

Przed odbiorem dokumentów z naszego biura prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Państwa doradcą i poinformowaniu o terminie planowanej kontroli, w celu uzupełnienia oraz ewentualnego skompletowania dokumentacji gospodarstwa ekologicznego.

Szkolenie informacyjne 'Młody rolnik 2015'

niedziela, 02 sierpień 2015 22:52

rolnik 2015Szanowni Państwo!

7 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00 w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach organizujemy dla Państwa szkolenie dotyczące nowego naboru wniosków na pozyskanie premii dla młodych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uzyskać niezbędne informacje dotyczące wyżej wymienionego działania.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2014-2020

czwartek, 03 wrzesień 2015 15:43

a

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego
w Łomży serdecznie zaprasza na szkolenie
z działania

„MODERNIZACJA GOSPODARSTW
ROLNYCH PROW 2014-2020”

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 września 2015r.
o godz. 10:00
w siedzibie Parku Naukowo- Technologicznego,
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

a19 października rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 – 2020. Do 17 listopada 2015 r. do regionalnych oddziałów ARiMR będzie można składać wnioski związane z hodowlą bydła mięsnego, prosiąt oraz produkcją mleka.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w broszurze ARiMR dostępnej pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/MGR/2015/Broszur_MGR_C.pdf

P1290104

19 października 2015 r. nasza firma przeprowadziła szkolenie informacyjne poświęcone działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 21.08.2015 r. na etapie obecnego PROW 2014-2020 producenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości max. 900 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji trzody chlewnej oraz max. 500 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego.
Wsparcie wypłacone przez ARiMR realizowane będzie w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników może on wzrosnąć do 60%.

Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane w powiatowych oddziałach AgencjiRestrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa do 17 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w przygotowanej przez nas prezentacji (cz.1, cz.2)

agro

14 listopada 2015 r. Robert Szczęsny był gościem programu telewizyjnego „Dzień dobry w sobotę”. W wywiadzie pokrótce przedstawił charakterystykę i niuanse pracy doradcy rolniczego. Pan Szczęsny opowiedział także o możliwościach pozyskania funduszy przez producentów rolnych w ramach dopłat bezpośrednich oraz programów PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia wywiadu znajdującego się pod niniejszym linkiem http://vod.tvp.pl/audycje/styl-zycia/dzien-dobry-w-sobote/wideo/14112015/22335966

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

środa, 09 grudzień 2015 22:38

minrolSzanowni Państwo,


Dnia 7 grudnia 2015 roku z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela odbyło się spotkanie z Robertem Szczęsnym -  Prezesem Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS. Podczas spotkania Pan Minister otrzymał  uwagi opracowane przez członków Stowarzyszenia AKROS dotyczące wdrażanych działań PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył także Podsekretarz Stanu – Ryszard Zarudzki, odpowiedzialny za kształtowanie polskiego systemu doradztwa rolniczego.  Tematem przewodnim spotkania była przyszłość doradztwa rolniczego - zarówno publicznego, jak i prywatnego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował zrównanie pozycji obydwu form doradztwa rolniczego w kreowaniu polityki rolnej  oraz zapewnił, że prywatne firmy doradcze mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do rynku usług doradczych dedykowanych producentom rolnym.

2W Senacie dnia 3 lutego 2016 r. odbyła się konferencja pn. Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej celem było przeprowadzenie debaty dotyczącej działania systemu doradztwa rolniczego w Polsce i określenie jego roli w zakresie upowszechniania wiedzy i pobudzania innowacyjności w rolnictwie.

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki przedstawił aktualną sytuację w doradztwie rolniczym oraz nakreślił zarys planowanych zmian. Ponadto poinformował o podjęciu prac przez MRiRW nad nowelizacją ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, które pomogą w zapewnieniu efektywnego doradztwa rolniczego.

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia przedstawicieli sfery nauki, izb rolniczych oraz doradztwa prywatnego, które otworzyły dyskusję dotyczącą różnorodnych poglądów na dalszy rozwój doradztwa rolniczego Polsce. Odnosząc się do trudnej sytuacji w doradztwie rolniczym, podkreślano przede wszystkim potrzebę zwiększenia finansowania ośrodków doradztwa rolniczego, ale także potrzebę odbudowy rangi zawodu doradcy rolniczego oraz konieczność dostosowania oferty doradztwa do potrzeb rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że rynek usług doradczych potrzebuje zarówno publicznych jak i prywatnych jednostek.
Prezes Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS Robert Szczęsny mówił o roli sektora prywatnych usług doradztwa rolniczego w rozwoju polskiego rolnictwa. Ponadto p. Robert Szczęsny podkreślił konieczność przywrócenia akredytacji prywatnych podmiotów, w celu odbudowy pozytywnego wizerunku doradcy rolniczego.

Transmisja z konferencji cz. 1
Transmisja z konferencji cz. 2

Strona 7 z 13
BIOCERT