iwona

                 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od  1 października 2014 roku w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji uruchomiona zostanie nowa specjalność - Inżynieria produkcji rolniczej.
Absolwenci tej specjalności uzyskają kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolnego określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uczelni dostępną na stronie: http://pwsz.suwalki.pl/ksztalcenie

                                                                  Szanowni Państwo!

632x280zwalczanieInformujemy, że w dniach 17-18 luty 2014 r. organizujemy szkolenie z zakresu doradztwa podczas stosowania środków ochrony roślin.

Przypominamy, że od listopada 2013 r. usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej, mogą być świadczone jedynie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel.: 87 564 22 39 lub w siedzibie naszego biura.

wstepW dniach 17-18 luty 2014 r.  firma AGRO-DORADZTWO Robert Szcęsny zorganizowała szkolenie z zakresu doradztwa podczas stosowania środków ochrony roślin.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze szczegółami dotyczącymi metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.
 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram szkoleń organizowanych przez naszą firmę w okresie marzec-kwiecień 2014 r.

data

miejsce

tematyka i zakres szkolenia

 23-24.04.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

podstawowe szkolenie chemizacyjne dla rolników zamierzających nabyć uprawnienia po raz pierwszy

18-19.04.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

szkolenie z zakresu doradztwa podczas stosowania środków ochrony roślin

 5-6.04.2014 r.

Zespół Szkół CKR im. W. Witosa
ul. Ogrodowa 49, Suwałki

podstawowe szkolenie chemizacyjne dofinansowane z środków unijnych dla uczniów szkoły zamierzających nabyć uprawnienia po raz pierwszy

 10-11.03.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

kurs kombajnistów oraz szkolenie z zakresu obsługi sieczkarni samobieżnych, pras wysokiego zgniotu, pras belujących itp.

10.03.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

kurs chemizacyjny dla rolników odnawiających posiadane uprawnienia

Osoby zainteresowane poszczególnymi szkoleniami mogą zgłaszać chęć udziału pod nr tel.: 87 563 01 93 lub w siedzibie naszego biura (Suwałki, ul. Innowacyjna 1).

 

 

doplatySzanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 17 marca w ARiMR ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2014. Wnioski o przyznanie płatności można składać do 15 maja 2014 r.

W bieżącym roku beneficjenci
mogą ubiegać się m.in. o: płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW); płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW.

Na realizację płatności bezpośrednich w 2014 roku ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymala stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na wypełnianie wniosków obszarowych oraz rolnośrodowiskowych pod nr tel: 87 563 01 93 lub bezpośrednio u poszczególnych doradców:
Marta Wojtkiewicz - 87 564 22 39
Anna Paszkowska - 87 564 22 36
Joanna Lewoń - 87 564 22 39
Urszula Trocka - 87 564 22 38
Robert Szczęsny - 87 564 22 40

gmina wnioskiSzanowni Państwo!

Informujemy, że pracownicy firmy  AGRO-DORADZTWO Robert Szczesny wypełniają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w 2014 r. (tzw. wnioski obszarowe) w Urzędzie Gminy Suwałki oraz Urzędzie Gminy Filipów.

Wypełnienie wniosku obszarowego w Urzędzie Gminy Suwałki jest możliwe w każdy wtorek i czwartek po wcześniejszym ustaleniu godziny pod nr tel: 87 566 21 36.

Wypełnienie wniosku obszarowego w Urzędzie Gminy Filipów jest możliwe w każdą środę po wcześniejszym ustaleniu godziny pod nr tel.: 87 563 01 93.

rolnik

Szanowni Państwo!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”. 

Do rozdysponowania w najbliższym naborze jest 796,47 mln zł. Według szacunków środki finansowe pozwolą na przyznanie pomocy dla niespełna 8 000 rolników. Każdy z wnioskodawców będzie mógł się ubiegać o premię w wysokości 100 tys. zł.

Oferujemy profesjonalną pomoc z zakresu sporządzenia wniosku oraz kompleksowej dokumentacji niezbędnej do skorzystania z działania.
Jednocześnie informujemy, że 19 maja 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie naszej firmy organizowane jest  szkolenie informacyjne dla osób zamierzających skorzystać z działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”.

mini19 maja 2014 r. w siedzibie naszej firmy odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu aktualnych wymogów dla osób zamierzających skorzystać z pomocy w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez
p. Roberta Szczęsnego - właściciela firmy Agro-Doradztwo Robert Szczęsny, p. Piotra Łukowskiego - przedstawiciela Biura Powiatowego ARiMR w Suwałkach oraz p. Mariusza Skupskiego.

Kontrole gospodarstw ekologicznych

wtorek, 05 lipiec 2016 15:34

eko-kontrolSzanowni Państwo!

Informujemy, że Jednostki Certyfikujące rozpoczęły kontrole gospodarstw realizujących zasady programu rolnośrodowiskowego w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Przed odbiorem dokumentów z naszego biura prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Państwa doradcą i poinformowanie o terminie planowanej kontroli, w celu uzupełnienia oraz ewentualnego skompletowania dokumentacji gospodarstwa ekologicznego.

 

lista mrSzanowni Państwo,

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła listę zawierającą kolejność przysługiwania pomocy beneficjentom ubiegającym się o pozyskanie premii z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007 - 2013.

Lista rankingowa wnioskodawców dostępna jest pod adresem http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/121_lista_rankingowa/2014/13_08_2014_lista_rankingowa_112_aa.pdf

 

Strona 5 z 13
BIOCERT