iwona

miniosn12 marca 2019 r. w auli Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach przeprowadziliśmy szkolenie dla producentów rolnych dotyczące zmian, które weszły w życie wraz z uchwaleniem Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W trakcie szkolenia zgromadzeni rolnicy dowiedzieli się jakie są aktualnie obowiązujące terminy nawożenia, w jakich odległościach od wód powierzchniowych mogą być stosowane nawozy oraz jakie wymogi muszą spełniać producenci w przypadku przechowywania nawozów naturalnych.

Strona 13 z 13
BIOCERT