agro

Zwrot podatku akcyzowego za 2018 rok

poniedziałek, 20 sierpień 2018 09:39

stacja

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie do 31 sierpnia br. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w okresie 1 - 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

tłocznia15 października 2018 r, ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie 100 tys.zł  "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".
Z finansowania mogą skorzystać rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy minimum od 12 miesięcy wstecz podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Rolnik ubiegający się o przyznanie premii może podjąć działalność w zakresie m.in.: przetwórstwa, rachunkowości, księgowości, sprzedaży detalicznej, rzemiosła, prowadzenia obiektów noclegowych, produkcji tekstyliów. Pełną listę działalności objętych wsparciem można znaleść po linkiem: lista działalności.

O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała ilość zdobytych punktów. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Dodatkową punktację można uzyskać za innowacyjną działalność oraz liczbę nowych miejsc pracy.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 13 listopada 2018 r.

Pomoc dla rolinków poszkodowanych przez suszę

czwartek, 13 wrzesień 2018 09:21

susza26 września 2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyzanie pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, w których gospodarstwach rolnych szkody przekroczyły 30% i nie były wyższe niż 70%.
Stawka pomocy wynosi 500zł do 1 ha powierzchni na której wystąpiły szkody, jednak stawka będzie pomniejszona o połowę kwoty jeżeli producent nie posiadał ubezpieczenia min. 50% upraw z wysłączeniem łąk i pastwisk. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód. Nabór potrwa do 17 października 2018 roku.

 

Przypominamy, że do 28 września ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy rolnikom, w gospodarstwach których straty z powodu suszy wyniosły min. 70% upraw. Stawka pomocy dla poszkodowanego rolnika wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jednak odstetek osób, którym uda się skorzystać z pomocy w takiej wysokości jest dość znikomy.

Wydłużenie terminu naboru wniosków suszowych

piątek, 05 październik 2018 10:55

suszaaaInformujemy, że decyzją ministra terminy naboru wniosków suszowych zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy.

Jeżeli posiadają Państwo protkół z szacowania szkód w gospodarstwie serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych doradców w wypełnieniu wniosku.

Szkolenie z zakresu działalności pozarolniczej

czwartek, 18 październik 2018 07:54
44294068 2397558633591675 8811995868765880320 oJuż 22 listopada rusza nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Serdecznie zapraszamy na szkolenie informacyjne dla osób, które zastanawiają się nad założeniem firmy i chcą skorzystać z premii. Szkolenie odbędzie się 18 listopada w Parku Naukowo Technologicznym o godzinie 10.00 w sali nr 100.

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY FIRMY!!!

piątek, 26 październik 2018 13:00

PRZEPROWADZKASzanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 5 listopada 2018 r. nasze biuro zmienia adres. Od tej pory znajdziecie nas na pierwszym piętrze budynku Serce Suwałk przy ul. Jerzego Jana Zawadzkiego 2.

 

 

-> Jednocześnie informujemy, że w związku z przeprowadzką 2 listopada biuro będzie nieczynne -

budplyt4Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 25 lutego br. ARiMR prowadzi nabór wniosków na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jak uzyskać pomoc na budowę, przebudowę, zakup płyt obornikowych lub zbiorników do przechowywania gnojówki (gnojowicy) oraz zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek (wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej i wyposażenia) serdecznie zapraszamy na szkolenie informacyjne , które odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

cats1

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem poddziałania jest poprawa wyników gospodarczych gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Łącznie na terenie województwa podlaskiego planowane jest zrealizowanie 1 570 programów doradczych.

tractorSzanowni Państwo! 28 lutego rusza nabór wniosków na dofinansowanie z działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Jest to działanie skierowane przede wszystkim do gospodarstw, które są zbyt małe by sięgnąć po środki z "Modernizacji gospodarstw rolnych". W obecnym naborze beneficjent może uzyskać 60 tys. zł. bezwrotnej premii, którą może przeznaczyć m. in. na zakup nowych maszyn, modernizację budynków, czy zakup stada podstawowego. Podstawowe kryteria dotyczące osób ubiegających sie o przyznanie pomocy to wielkość ekonomiczna gospodarstwa poniżej 10 tys. EUR oraz posiadanie minimum 2 miesięcznego okresu ubezpieczenia w KRUS na miesiąc przed złożeniem wniosku. Nabór wniosków potrwa do 29 marca 2019 r. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

euroSzanowni Państwo,

W związku z tym, że niebawem rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy muszą się przygotować na zmiany, które wchodzą w życie od tego roku. Najważniejsza z nich to tzw. delimitacja obszarów ONW, czyli wyznaczenie nowych obszarów kwalifikujących się do płatności ONW. Niestety część rolników z naszego regionu będzie stratna, gdyż ich gospodarstwa leżą w obrębie miejscowości, które zostanły wykluczone z ww. płatności. Delimitacja okaże się za to korzystna dla producentów posiadających grunty na obszarze miasta Suwałki, gdyż po wielu latach wykluczenia zostały one włączone na listę obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Kluczową zmianą dla gospodarstw ekologicznych rozpoczynających realizację nowego zobowiązania jest podwyższenie wskaźnika obsady zwierząt z 0,3 do 0,5 DJP/ha.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji, podczas której Pan Robert Szczęsny przybliżył najważniejsze zmiany z którymi będą musieli  zmierzyć się rolnicy podczas tegorocznego naboru wniosków.

Strona 9 z 10
BIOCERT