iwona

Inter tech beczkowoz woz asenizacyjny 0003 inter tech wtorek 233 of 296ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Maksymalnie wysokość pomocy przeznaczona na jedno gospodarstwo to 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 marca 2021 r.

 

Wesołych Świąt!

środa, 23 grudzień 2020 11:31

homeschooling 5121262 1920Dzieci z rodzin rolniczych, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 1200 zł miesięcznie, mogą liczyć na dofinansowaniew wysokości 1500zł na zakup laptopa lub komputera stacjonarnego. Z dofinansowania może skorzystać każdy uprawniony do świadczenia, który pomiędzy 10 grudnia 2020 a 31 marca 2021 zakupił laptop lub komputer stacjonarny i jest w stanie potwierdzić to stosowną fakturą (dostarczoną najpóźniej do połowy kwietnia 2021). Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do powiatowych oddziałów ARiMR do 30 grudnia 2020 r.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

czwartek, 29 październik 2020 10:43

carpenter 4015109 1920Od 29 października do 30 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020 ?
O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.
Jeżeli planują Państwo rozpoczęcie swojego biznesu na wsi zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcam.

MŁODY ROLNIK 2020

środa, 01 lipiec 2020 10:21

1Od 3 czerwca do 1 sierpnia młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie w wysokości 150 tys. zł.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

czwartek, 20 luty 2020 08:15

fuel 1596622 640Przypominamy, że 2 marca 2020 roku mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Stawka zwrotu jest identyczna jak w poprzednim roku i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkości stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego. 

Rząd określił, że w 2020 roku rolnik będzie mógł otrzymać kwotę zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze w wysokości: 

  • 100 złotych do 1 ha użytków rolnych, 
  • 30 złotych do 1 DJP bydła.

Wniosek o zwrot należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

aaaaaaDo 28 stycznia 2020 r.  można składać wnioski o dofinansowanie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Maksymalna kwota pomocy to 100 tys. zł. na jedno gospodarstwo. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z doradcami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w opracowaniu biznesplanu.

Wesołych Świąt!

środa, 18 grudzień 2019 19:40

natura2000Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.
Wsparcie, finansowane może otrzymać rolnik, jeżeli w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

s5 logo

Informujemy, że dnia 25 listopada 2013 r. dobiega końca termin składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Strona 2 z 11
BIOCERT