iwona

005102 620Szanowni Państwo!

Informujemy, że nasi doradcy wypełniają wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. (tzw. wnioski obszarowe) w Urzędzie Gminy Suwałki oraz Urzędzie Gminy Filipów.

Wypełnienie wniosku obszarowego w Urzędzie Gminy Suwałki jest możliwe w każdy wtorek
i piątek
po wcześniejszym ustaleniu godziny pod nr tel.: 87 565 93 00.

Wypełnienie wniosku obszarowego w Urzędzie Gminy Filipów jest możliwe w każdy czwartek po wcześniejszym ustaleniu godziny pod nr tel.: 87 563 01 93.

 

logopir.................................................................................................... newagro

 

Szanowni Państwo!

Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Powiatu Suwalskiego

we współpracy z firmą AGRO-DORADZTWO Szczęsny Sp. z o.o.

uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w konferencji

"Możliwe drogi rozwoju polskiego rolnictwa"

która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Parku Naukowo - Technologicznego w Suwałkach.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie konferencji i powitanie gości.

2. Możliwe drogi rozwoju polskiego rolnictwa - p. Jan Wdowiak Przewodniczący Rady Suwalskiej.

3. Aktualne problemy rolnictwa - p. Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Prezentacja działalności Podlaskiej Izby Rolniczej - p. Grzegorz Leszczyński, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.

.

Konferencja dotycząca rozwoju polskiego rolnictwa

poniedziałek, 25 kwiecień 2016 13:17

Foto-122 kwietnia 2016 r. z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej oraz firmy AGRO-DORADZTWO Szczęsny Sp. z o.o. odbyła się konferencja, której tematem przewodnim był rozwój polskiego rolnictwa.

Najważniejszym gościem konferencji był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - p. Krzysztof Jurgiel. Podczas debaty przedstawił on bieżący plan prac resortu rolnictwa. Minister omówił także główny cel Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym jest wzmocnienie ochrony przed wyprzedawaniem polskiej ziemi rolniczej. Jako następne wyzwania dla resortu rolnictwa p. Krzysztof Jurgiel wymienił zagwarantowanie polskim producentom rolnym równych warunków konkurencji na rynku europejskim oraz podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

W konferencji udział wzięli także: Sekretarz Stanu - Jacek Bogucki, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Robert Szczęsny, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej - Grzegorz Leszczyński oraz Przewodniczący Rady Suwalskiej - Jan Wdowiak.

 

Dziś ostatni dzwonek na złożenie wniosku

środa, 15 czerwiec 2016 17:09

004201 620Szanowni Państwo!

Przypominamy, że dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich.

W ubiegłym tygodniu biura powiatowe ARiMR pracowały dłużej - od godz. 7.30 do 18. Ostatniego dnia naboru - 15 czerwca, placówki Agencji będą czynne do obsłużenia ostatniego rolnika.

Uwaga spóźnialscy!!!

czwartek, 16 czerwiec 2016 14:21

depositphotos 38656367-3d-man-showing-okay-handSzanowni Państwo,

Rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich w wymaganym terminie, nadal mogą to zrobić do 11 lipca 2016 r. Przypominamy, że za każdy dzień zwłoki płatności będą obniżane o 1%, toteż radzimy nie zwlekać ze złożeniem wniosku.

.

materiał siewny

Szanowni Państwo,

Od bieżącego roku wprowadzono istotne zmiany w dopłatach z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Zmiany dotyczą przede wszystkim terminu składnia wniosków, wysokości wypłaty dopłat, nowych formularzy wniosków oraz nowej listy gatunków objętych dopłatami.

Od 2016 roku przestaje obowiązywać dwuetapowy system składania wniosków. Wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego zakupionego i wysianego od 15 lipca roku poprzedniego do 15 czerwca roku bieżącego składa się do ARR w terminie od 15 stycznia do 25 września bieżącego roku.

Zmianie uległa także lista gatunków objętych dopłatami. Obecnie dopłatę możemy dostać do zbóż tj. owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny,pszenżyto, żyto,jęczmień, pszenica  twarda, pszenica zwyczajna oraz roślin bobowatych, grochu siewnego, łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, bobiku, soi, wyki siewnej.

Dopłaty będą obejmować także sadzeniaki ziemniaka i mieszanki zbożowe. W skład mieszanek zbożowych zgłaszanych we wnioskach o dopłaty może wchodzić jedynie elitarny lub kwalifikowany materiał siewny, w przeciwnym razie dopłata nie zostanie przyznana.

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat znajdą Państwo na stronie internetowej ARR http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/warunki_dms_deminimis_2016.pdf

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

wtorek, 21 luty 2017 21:02

paliwoSzanowni Państwo,

Przypominamy, że do końca lutego 2017 r. w urzędach miast i gmin można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek o zwrot akcyzy należy złożyć wraz z oryginałami faktur zakupu paliwa datowanymi między 1 sierpnia 2016r.  a 31 stycznia 2017r.

Stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa wynosi 1 zł, zaś limit zwrotu akcyzy to 86 litrów na każdy hektar gruntów rolnych.

Wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich za 2016r.

poniedziałek, 03 październik 2016 15:31

04 investmentSzanowni Państwo,

Niebawem ruszają wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich za 2016 rok. Zgodnie z zapewnieniami MRiRW oraz ARiMR od 17 października producenci rolni sukcesywnie będą otrzymywać zaliczki na rzecz dopłat bezpośrednich za ubiegły rok. Rolnicy mają otrzymać do 70% należnych im płatności.

W tym roku kurs wymiany euro na potrzeby dopłat wynosi 4,3192 złotego za 1 euro. Resort rolnictwa podał propozycje stawek poszczególnych dopłat na 2016 rok. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze kwoty.

  • Jednolita płatność obszarowa    462,05 zł/ha
  • Płatność za zazielenienie    310,10 zł/ha
  • Płatność dla młodego rolnika    231,97 zł/ha
  • Płatność dodatkowa        172,79 zł/ha
  • Płatność do bydła    256,20 zł/szt.
  • Płatność do krów    322,62 zł/szt.
  • Płatność do owiec    111,95 zł/szt.
  • Płatność do roślin wysokobiałkowych    430,49 zł/ha
  • Płatność do owoców miękkich    904,78 zł/ha.

csm PROW 2014-2020 logo kolor slider 15 d26fd50a4fSzanowni Państwo,

ARiMR zakończyła proces oceny wniosków o przyznanie "Premii dla młodych rolników" złożonych w naborze przeprowadzonym w 2016 roku. Wszyscy beneficjenci, których wnioski spełniają kryteria do przyznania 100-tys. zł premii otrzymają pieniędze.

Po kliknięciu w link zostaną Państwo przeniesieni na stronę z komunikatem Prezesa ARiMR, który zawiera listy beneficjentów z poszczególnych województw.

Ostnie dni na policzenie trzody

poniedziałek, 19 grudzień 2016 21:43

piggy

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że właściciele trzody chlewnej mają obowiązek dokonać dokładnego spisu zwierząt do 31 grudnia br. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy z 23 września 2016 roku należy spisać liczbę i numer stada zwierząt przebywających w gospodarstwie. Powyższe dane właściciel trzody ma obowiązek przekazać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dokonania spisu.

Strona 9 z 13
BIOCERT