Prezes ARiMR ogłosił, że termin naboru wniosków o pomoc na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" potrwa od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje związane z rozwojem produkcji prosiąt, rozwojem produkcji mleka krowiego,  rozwojem produkcji bydła mięsnego oraz racjonalizacją technologii produkcji.

Pomoc przyznaje się w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych (60 proc. dla młodych rolników i osób wspólnie wnioskujących).
Planowana wysokości kosztów kwalifikowalnych musi przekraczać 50 tys. zł.