iwona

PROW 2014-2020 fragment plakatu 01Szanowni Państwo!

Informujemy, że nasza firma organizuje bezpłatne szkolenia informacyjne z zakresu systemu dopłat bezpośrednich, zasad wprowadzanych płatności na zazielenienie (greening) oraz możliwości pozyskania funduszy w ramach wybranych działań PROW 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich producentów rolnych, którzy chcą uzyskać aktualne informacje dotyczące funkcjonowania PROW 2014-2020.

Szkolenia będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem.

  • 4-6 lutego 2015 r. godz.10:00 - Urząd Gminy w Suwałkach
  • 10 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Bakałarzewie
  • 17 lutego 2015 r. godz. 10:00 - świetlica wiejska Zusno
  • 18 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli
  • 19 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Urząd Gminy w Filipowie
  • 20 lutego 2015 r.godz. 10:00 - Rutka-Tartak
  • 25 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach
  • 26 lutego 2015 r. godz. 10:00 - budynek OSP w Jeleniewie
  • 4 marca 2015 r. godz. 10:00 - Świetlica Gminna w Wiżajnach

PROW 2014-2020 fragment plakatu 01Szanowni Państwo!

Od początku lutego nasza firma rozpoczęła cykl szkoleń informacyjnych z zakresu PROW 2014-2020 skierowanych do producentów rolnych z obszaru naszej działalności. Dotychczas szkolenienia odbyły się w Gminie Suwałki, Gminie Bakałarzewo, Gminie Raczki, Gminie Filipów, Gminie Rutka-Tartak oraz w Gminie Przerośl.

Informujemy, że jeżeli nadal nie skorzystali Państwo z naszej oferty szkoleniowej zapraszamy na bezpłatne szkolenia dnia 25 lutego 2015r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach, 26 lutego 2015r. w budynku OSP w Jeleniewie oraz 4 marca 2015r. w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

 

green money-1170x659Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą rolnictwu ekologicznemu oraz zasadom działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, która odbędzie się 13 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Podczas spotkania swoje wystąpienia wygłoszą m.in.: przedstawiciele Podlaskiego Oddziału ARiMR oraz jednostki certyfikującej BioCert Małopolska.

miniDnia 13 marca 2015 r. odbyła się konferencja dotycząca działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego organizowana przez naszą firmę.

W trakcie konferencji swoje wystąpienia wygłosili: p. Franciszek Sokołowski - zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  w Suwałkach, p. Robert Szczęsny - właściciel firmy AGRO-DORADZTWO oraz p. Beata Pietrzyk - dyrektor jednostki certyfikującej BioCert Małopolska. W spotkaniu wzięli udział także pracownicy BP ARiMR w Suwałkach: p. Karol Korneluk oraz p. Iwona Balun.

Uczestnicy konferecji pozyskali informacje dotyczące nowych zasad działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz rolnictwa ekologicznego.

W spotkaniu wzięło łącznie 120 zainteresowanych osób.

 

 

logo

 

Projekt pt. „Szkolenia z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111. „Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


BEZPŁATNE SZKOLENIE

Z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści
z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie podlaskim

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 marca od godziny 9:00 do 17:00

w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach

 

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Fundacja Rozwoju,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz Firma Konsultingowa KURS-AR sp. z o.o.

Numer umowy: 00011-6900-FA1900495/13.

 

Ramowy program szkolenia i wymiar godzinowy:

1. Czym jest i co obejmuje rachunkowość rolnicza?                                                     0,5 godziny

2. Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej.                                                   0,5 godziny

3. Zasady rachunkowości rolniczej                                                                                 0,5 godziny

4. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia.                                         0,5 godziny

5. Aktywa i pasywa w jednostce gospodarczej.                                                           1 godzina

6. Sprawozdanie finansowe. Zakres informacji i sposób ich wykorzystania. Elementy
sprawozdania finansowego. Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów
pieniężnych (Cash-flow)                                                                                                2 godziny

7. Wykorzystanie danych rachunkowości do podejmowania decyzji operacyjnych
i rozwojowych. Raporty i ich analiza. Controlling-planowanie i analiza odchyleń                                                                                                                          2 godziny

8. Wycena składników majątkowych gospodarstwa rolnego                                     1 godzina

9. Rachunek wyników wg wybranych scenariuszy wyników.                                    2 godziny

10. Analiza odchyleń realizacji od planu. Elementy planowania finansowego.       1 godzina

11. Wyznaczanie kosztów kluczowych.                                                                        2 godziny

12. Obliczanie wskaźników z elementami analizy.                                                      1 godzina

 

   Zapewnione wyżywienie(obiad, serwis kawowy)

Osoby chętne proszę o telefoniczne bądź osobiste zgłoszenie do 27 marca 2015 r.
Agro – Doradztwo Robert Szczęsny tel. 087 563 01 93 ,
siedziba Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1, pokój 103

Zaproszenie - Suwałki  1 aSzanowni Państwo!

Informujemy, że Podlaski Oddział ARiMR w Łomży we współpracy z Biurem Powiatowym ARiMR w Suwałkach organizuje konferencję p.n. "PROW 2014-2020 kontynuacją nowoczesnych zmian w rolnictwie". Konferencja odbędzie się 16 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Organizatowrzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych PROW 2014-2020 oraz działaniami inwestycyjnymi dostępnymi dla producentów rolnych z województwa podlaskiego.

Szczegółowy program konferencji dostępny w załączniku.

+zaproszenie

 

 

Kontrole gospodarstw ekologicznych

czwartek, 23 lipiec 2015 19:59

organic-food-fbSzanowni Państwo!

Informujemy, że trwają kontrole gospodarstw realizujących zasady programu rolnośrodowiskowego w zakresie Rolnictwa ekologicznego.

Przed odbiorem dokumentów z naszego biura prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Państwa doradcą i poinformowaniu o terminie planowanej kontroli, w celu uzupełnienia oraz ewentualnego skompletowania dokumentacji gospodarstwa ekologicznego.

Szkolenie informacyjne 'Młody rolnik 2015'

niedziela, 02 sierpień 2015 22:52

rolnik 2015Szanowni Państwo!

7 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00 w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach organizujemy dla Państwa szkolenie dotyczące nowego naboru wniosków na pozyskanie premii dla młodych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uzyskać niezbędne informacje dotyczące wyżej wymienionego działania.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2014-2020

czwartek, 03 wrzesień 2015 15:43

a

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego
w Łomży serdecznie zaprasza na szkolenie
z działania

„MODERNIZACJA GOSPODARSTW
ROLNYCH PROW 2014-2020”

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 września 2015r.
o godz. 10:00
w siedzibie Parku Naukowo- Technologicznego,
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

a19 października rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 – 2020. Do 17 listopada 2015 r. do regionalnych oddziałów ARiMR będzie można składać wnioski związane z hodowlą bydła mięsnego, prosiąt oraz produkcją mleka.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w broszurze ARiMR dostępnej pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/MGR/2015/Broszur_MGR_C.pdf

Strona 7 z 13
BIOCERT