Wydłużony termin naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

wtorek, 16 maj 2023 08:34

wnioskiiiiZgodnie z rozporządzeniem MRiRW wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać do 30 czerwca 2023 r. Do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków. Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie płatności obszarowych może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

402 wtorek, 16 maj 2023 08:56
BIOCERT