Dofinansowanie za zużyty materiał siewny

piątek, 27 maj 2022 08:50

Do 25 czerwca 2022 roku potrwa nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego i sadzeniowego.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
3. Ziemniak.

Do wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest dołączyć faktury zakupu materiału siewnego wystawione od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis jaką otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (w przypadku braku zaświadczenia producent dołącza oświadczenie o uzyskanej pomocy).

526 piątek, 27 maj 2022 09:15
BIOCERT