Dopłaty do nawozów

piątek, 22 kwiecień 2022 09:45

Już w poniedziałek 25 kwietnia ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków na dopłaty do nawozów. Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Zgodnie z decyzją rządu, stawka pomocy ma wynosić do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych oraz do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia. Wysokość pomocy na zakup nawozów ustalana jako iloczyn: deklarowanej we wniosku o płatności powierzchni upraw rolnych oraz iczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

537 piątek, 22 kwiecień 2022 10:06
BIOCERT