Dopłaty bezpośrednie w 2022 roku - co się zmieniło?

poniedziałek, 14 marzec 2022 11:16

Niebawem rolnicy będą mogli zacząć składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2022 r. Zakończenie naboru wniosków planowane jest na 16 maja br. Od tego roku zacznie funkcjonować uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) finansowana z budżetu krajowego. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni, zaś do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Zgodnie z szacunkami MRiRW  stawka płatności do ha będzie wynosiła ok. 40 zł i będzie przyznawana m.in.: do uprawy zbóż, roślin olejistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach ornych. Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie co najmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności przy czym powierzchnia minimalna pojedynczej działki rolnej to 0,10 ha. 
Kolejną zmianą będzie możliwość cesji części należnych płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, w którym rolnik wykupił ubezpieczenie upraw.

510
BIOCERT