Stawki płatności bezpośrednich w 2021 r.

poniedziałek, 04 październik 2021 08:53

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że całkowita pula środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie w  2021 rok wyniesie 15,63 mld złotych, czyli o ok. 108 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w 2021 roku to 4.6197 zł.

Projektowane stawki dopłat w tym roku wynoszą:

1. Jednolita płatność obszarowa 487,62 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie 327,26 zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika 308,59 zł/ha

4. Płatność dodatkowa 184,54 zł/ha

5. Płatność do bydła 336,73 zł/szt.

6. Płatność do krów 426,51 zł/szt.

7. Płatność do owiec 114,47 zł/szt.

8. Płatność do kóz 51,56 zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno 685,70 zł/ha

10. Płatność do roślin pastewnych 457,46 zł/ha

11. Płatność do chmielu 2 087,75 zł/ha

12. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 210,32 zł/ha

13. Płatność do buraków cukrowych 1 547,13 zł/ha

14. Płatność do pomidorów 3 371,12 zł/ha

15. Płatność do truskawek 1 313,93 zł/ha

16. Płatność do lnu 558,70 zł/ha

17. Płatność do konopi włóknistych 198,05 zł/ha

18. Płatność do tytoniu - Virginia 3,18 zł/kg

19. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,25 zł/kg

Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich rozpocznie się 18 października i potrwa do końca listopada, zaś od 1 grudnia ARiMR rozpocznie wypłaty pozostałej części płatności. Tegoroczne zaliczki dopłat bezpośrednich wyniosą 70% całkowitych należności, zaś w przypadku realizacji zobowiązań z zakresu Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, Rolnictwa ekologicznego oraz Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi procent płatności zostanie zwiększony do 85%.

276 poniedziałek, 04 październik 2021 09:37
BIOCERT