Nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych"

wtorek, 20 lipiec 2021 11:01

Do 19 sierpnia rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" we wszystkich obszarach wsparcia:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
  • a także – obszar związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D)
  • nawadnianie w gospodarstwie.

  Limity pomocy są niezmienne w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 i wynoszą od 100 tys. (nawadnianie) do 900 tys. zł (rozwój produkcji prosiąt). Pomoc udzielana w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” przyznawana jest w formie refundacji poniesionych wydatków i wynosi standarowo 50%, zaś w przypadku  młodego rolnika lub osób wspólnie wnioskujących poziom dofinansowania wzrasta do 60%. 

O pomoc może się ubiegać się rolnik, który spełnia m.in. następujące kryteria:

  • prowadzi gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 300 ha użytków rolnych;
  • prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
  • kieruje gospodarstwem o odpowiedniej wielkości ekonomicznej, co w praktyce oznacza, że musi ona być wyższa niż 13 tys. euro i nie większa niż wynika to z limitów dla poszczególnych obszarów, czyli do 250 tys. euro w obszarze A, do 200 tys. euro w obszarach C i D oraz do 200 tys. euro w obszarze B przy odpowiedniej ilości krów mlecznych;
  • ma nadany numer identyfikacyjny.
676 wtorek, 20 lipiec 2021 11:16
BIOCERT