Nowe zasady w Działaniu Rolnictwo ekologiczne

poniedziałek, 15 marzec 2021 09:01

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w bieżącym roku podjęło decyzję, iż w tzw. okresie  „przejściowym” pomiędzy PROW 2014-2020 a kolejnym obecnie planowanym, czyli w latach 2021-2022, będą obowiązywały częściowo nowe zasady przyznawania płatności w ramach rolnictwa ekologicznego. 

Jedną z nowości jest skrócenie okresu realizacji zobowiązań ekologicznych. Nowe zobowiązania ekologiczne podejmowane w latach 2021-2022 będą trwały tylko 3 lata a nie jak dotychczas 5 lat. Skrócony okres realizacji zobowiązań nie dotyczy zobowiązań które zostały podjęte w latach poprzednich. Ponadto planowany jest znaczny wzrost stawek płatności za działanie Rolnictwo Ekologiczne od 2021 roku. W okresie przejściowym, czyli w latach 2021-2022 będą obowiązywały wyższe stawki płatności do hektara za realizację działania Rolnictwo Ekologiczne. Wyniosą one od 631 zł za 1ha w przypadku realizacji przez rolnika pakietu Trwałe użytki zielone aż do 2249 zł za jeden hektar w przypadku upraw warzywniczych w tym np. ziemniaków. Stawki te będą wyższe średnio o 27% w stosunku do latach ubiegłych.

Skrócenie okresu trwania zobowiązania oraz podniesienie stawek płatności ekologicznych powinno mieć pozytywny oddźwięk wśród rolników planujących rozpoczęcie produkcji rolnej zgodnej z zasadami rolnictwa ekologicznego.

 

1058 poniedziałek, 15 marzec 2021 09:28
BIOCERT