Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa"

środa, 20 listopad 2013 21:15

s5 logoInformujemy, że dnia 25 listopada 2013 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa”:
• wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  – 7.586.026,96 zł
• restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem –  1.314.185,30 zł
• podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa –1.676.545,91 zł
• ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 5.614.737.14 zł      

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze naszej firmy bądź pod numerem telefonu 87 563 01 93.

2911 środa, 10 lipiec 2019 14:57
BIOCERT