Lista rankingowa beneficjentów ubiegającym się o pozyskanie premii z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

wtorek, 26 sierpień 2014 16:44

lista mrSzanowni Państwo,

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła listę zawierającą kolejność przysługiwania pomocy beneficjentom ubiegającym się o pozyskanie premii z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007 - 2013.

Lista rankingowa wnioskodawców dostępna jest pod adresem http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/121_lista_rankingowa/2014/13_08_2014_lista_rankingowa_112_aa.pdf

 

 

Podczas ustalania kolejności przysługiwania wsparcia brano pod uwagę trzy kryteria: powierzchnię użytków rolnych, wykształcenie młodego rolnika oraz stopę bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" podczas tegorocznego naboru złożyło 23 444 osób, z czego nieco ponad jedna trzecia beneficjentów będzie mogła skorzystać z dostępnej puli środków.

3492 środa, 10 lipiec 2019 15:00
BIOCERT