• ZDJĘCIE 2
  • ZDJĘCIE 1

Konferencja dotycząca działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

miniDnia 13 marca 2015 r. odbyła się konferencja dotycząca działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego organizowana przez naszą firmę.

W trakcie konferencji swoje wystąpienia wygłosili: p. Franciszek Sokołowski - zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  w Suwałkach, p. Robert Szczęsny - właściciel firmy AGRO-DORADZTWO oraz p. Beata Pietrzyk - dyrektor jednostki certyfikującej BioCert Małopolska. W spotkaniu wzięli udział także pracownicy BP ARiMR w Suwałkach: p. Karol Korneluk oraz p. Iwona Balun.

Uczestnicy konferecji pozyskali informacje dotyczące nowych zasad działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz rolnictwa ekologicznego.

W spotkaniu wzięło łącznie 120 zainteresowanych osób.

 

 

Konferencja na temat działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz rolnictwa ekologicznego

green money-1170x659Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą rolnictwu ekologicznemu oraz zasadom działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, która odbędzie się 13 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Podczas spotkania swoje wystąpienia wygłoszą m.in.: przedstawiciele Podlaskiego Oddziału ARiMR oraz jednostki certyfikującej BioCert Małopolska.

Szkolenia informacyjne dotyczące PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 fragment plakatu 01Szanowni Państwo!

Od początku lutego nasza firma rozpoczęła cykl szkoleń informacyjnych z zakresu PROW 2014-2020 skierowanych do producentów rolnych z obszaru naszej działalności. Dotychczas szkolenienia odbyły się w Gminie Suwałki, Gminie Bakałarzewo, Gminie Raczki, Gminie Filipów, Gminie Rutka-Tartak oraz w Gminie Przerośl.

Informujemy, że jeżeli nadal nie skorzystali Państwo z naszej oferty szkoleniowej zapraszamy na bezpłatne szkolenia dnia 25 lutego 2015r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach, 26 lutego 2015r. w budynku OSP w Jeleniewie oraz 4 marca 2015r. w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

 

Czytaj więcej...

Szkolenia informacyjne z zakresu PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 fragment plakatu 01Szanowni Państwo!

Informujemy, że nasza firma organizuje bezpłatne szkolenia informacyjne z zakresu systemu dopłat bezpośrednich, zasad wprowadzanych płatności na zazielenienie (greening) oraz możliwości pozyskania funduszy w ramach wybranych działań PROW 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich producentów rolnych, którzy chcą uzyskać aktualne informacje dotyczące funkcjonowania PROW 2014-2020.

Szkolenia będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem.

  • 4-6 lutego 2015 r. godz.10:00 - Urząd Gminy w Suwałkach
  • 10 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Bakałarzewie
  • 17 lutego 2015 r. godz. 10:00 - świetlica wiejska Zusno
  • 18 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli
  • 19 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Urząd Gminy w Filipowie
  • 20 lutego 2015 r.godz. 10:00 - Rutka-Tartak
  • 25 lutego 2015 r. godz. 10:00 - Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach
  • 26 lutego 2015 r. godz. 10:00 - budynek OSP w Jeleniewie
  • 4 marca 2015 r. godz. 10:00 - Świetlica Gminna w Wiżajnach

Zapisy na kurs chemizacyjny i atestację opryskiwaczy

opryskSzanowni Państwo!

Informujemy, że trwają zapisy na kurs chemizacyjny oraz atestację opryskiwaczy.

Przypominamy, że posiadanie uprawnień jest niezbędne przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin. Zaświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień są stale kontrolowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Brak uprawnień może skutkować dotkliwymi karami pieniężnymi.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w szkoleniach pod nr telefonu: 87 564 22 39 lub w siedzibie naszego biura: Suwałki, ul. Innowacyjna 1, pok. 103 

NABÓR KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIU UDZIELANIA KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

naglowek

 

Projekt pt. „Edukacja w regionie” współfinansowany w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013”

 

Firma Agro - Doradztwo Robert Szczęsny w partnerstwie z Gminą Suwałki

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W SKOLENIU Z ZAKRESU UDZIELANIA KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

 

1. Kandydat do udziału w szkoleniu musi spełnić następujące warunki:

a) ukończony 18 rok życia,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) być członkiem w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełnić w nich służbę,

d) stan zdrowia kandydata powinien pozwalać na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

e) zamieszkuje na terenie Gminy Suwałki, Gminy Bakałarzewo, Gminy Raczki, Gminy Filipów lub Gminy Przerośl.

2. Do udziału w szkoleniu wybranych zostanie 15 osób.

3. Szkolenie dla wybranych uczestników jest bezpłatne.

4. Każdy uczestnik szkolenia obowiązany jest wypełnić stosowne dokumenty rekrutacyjne zgodnie z regulaminem szkolenia i dostarczyć w terminie do 8 stycznia 2015 roku do siedziby organizatora szkolenia tj. Agro Doradztwo Robert Szczęsny, ul. Innowacyjna 1 lok.103, Suwałki.

5. Udział w szkoleniu każdorazowo potwierdzany będzie podpisem składanym na liście obecności. Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania ilości oferowanych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

7. Program szkolenia składać się będzie z ilości 72 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego.

8. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to 9 stycznia 2015 roku. Prawdopodobne terminy kolejnych wykładów to: 10.01.2015 r., 16-17.01.2015 r., 23-24.01.2015 r., 30-31.01.2015 r. oraz 7.02.2015 r. Wykłady będą odbywać się w godzinach 10:00 - 18:00. Egzamin końcowy zaplanowany jest na 8.02.2015 roku.

9. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby organizatora szkolenia. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną i pocztową nie będą przyjmowane.

10. O wynikach naboru każdy uczestnik będzie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

Dokumentacja rekrutacyjna:

deklaracja uczestnictwa

+ formularz rekrutacyjny

+ oświadczenie dot. danych osobowych

+ regulamin kursu

 

ADRES BIURA

ul. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego 2/1/1

16-400 Suwałki

godziny otwarcia: 700 - 1500


Linki

www.agronom.net.pl

www.arimr.gov.pl

www.minrol.gov.pl

Kto jest online?

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.