018978Szanowni Państwo,

Firma AGRO-DORADZTWO Robert Szczęsny zaprasza na szkolenie informacyjne z zakresu składania aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Szkolenie odębdzie się w dniu 22 września o godzinie 10:00 w siedzibie naszej firmy (Park Naukowo-Technologiczny, Suwałki ul. Innowacyjna 1)

prow 2007 2013Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 5 września do 3 listopada 2014 roku w oddziałach  regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać osoby, które ubiegały się o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" i nie dostały pomocy z powodu braku środków w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku oraz do dnia 4 września 2014 r. nie otrzymały z ARiMR informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania.

Uroczystości dożynkowe w powiecie suwalskim

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 18:22

 

dozynki

Dnia 7 września 2014 r. pracownicy Agro-Doradztwo Robert Szczęsny uczestniczyli w powiatowych uroczystościach dożynkowych w Dowspudzie.

Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z działalnością naszej firmy i oferowanymi przez nas usługami, które od bieżącego roku zostały poszerzone o świadczenia z zakresu ubezpieczeń rolniczych, komunikacyjnych oraz ubezpieczeń mienia.

 

lista mrSzanowni Państwo,

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła listę zawierającą kolejność przysługiwania pomocy beneficjentom ubiegającym się o pozyskanie premii z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007 - 2013.

Lista rankingowa wnioskodawców dostępna jest pod adresem http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/121_lista_rankingowa/2014/13_08_2014_lista_rankingowa_112_aa.pdf

 

mini19 maja 2014 r. w siedzibie naszej firmy odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu aktualnych wymogów dla osób zamierzających skorzystać z pomocy w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez
p. Roberta Szczęsnego - właściciela firmy Agro-Doradztwo Robert Szczęsny, p. Piotra Łukowskiego - przedstawiciela Biura Powiatowego ARiMR w Suwałkach oraz p. Mariusza Skupskiego.

rolnik

Szanowni Państwo!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”. 

Do rozdysponowania w najbliższym naborze jest 796,47 mln zł. Według szacunków środki finansowe pozwolą na przyznanie pomocy dla niespełna 8 000 rolników. Każdy z wnioskodawców będzie mógł się ubiegać o premię w wysokości 100 tys. zł.

Oferujemy profesjonalną pomoc z zakresu sporządzenia wniosku oraz kompleksowej dokumentacji niezbędnej do skorzystania z działania.
Jednocześnie informujemy, że 19 maja 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie naszej firmy organizowane jest  szkolenie informacyjne dla osób zamierzających skorzystać z działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”.

gmina wnioskiSzanowni Państwo!

Informujemy, że pracownicy firmy  AGRO-DORADZTWO Robert Szczesny wypełniają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w 2014 r. (tzw. wnioski obszarowe) w Urzędzie Gminy Suwałki oraz Urzędzie Gminy Filipów.

Wypełnienie wniosku obszarowego w Urzędzie Gminy Suwałki jest możliwe w każdy wtorek i czwartek po wcześniejszym ustaleniu godziny pod nr tel: 87 566 21 36.

Wypełnienie wniosku obszarowego w Urzędzie Gminy Filipów jest możliwe w każdą środę po wcześniejszym ustaleniu godziny pod nr tel.: 87 563 01 93.

doplatySzanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 17 marca w ARiMR ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2014. Wnioski o przyznanie płatności można składać do 15 maja 2014 r.

W bieżącym roku beneficjenci
mogą ubiegać się m.in. o: płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW); płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW.

Na realizację płatności bezpośrednich w 2014 roku ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymala stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na wypełnianie wniosków obszarowych oraz rolnośrodowiskowych pod nr tel: 87 563 01 93 lub bezpośrednio u poszczególnych doradców:
Marta Wojtkiewicz - 87 564 22 39
Anna Paszkowska - 87 564 22 36
Joanna Lewoń - 87 564 22 39
Urszula Trocka - 87 564 22 38
Robert Szczęsny - 87 564 22 40

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram szkoleń organizowanych przez naszą firmę w okresie marzec-kwiecień 2014 r.

data

miejsce

tematyka i zakres szkolenia

 23-24.04.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

podstawowe szkolenie chemizacyjne dla rolników zamierzających nabyć uprawnienia po raz pierwszy

18-19.04.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

szkolenie z zakresu doradztwa podczas stosowania środków ochrony roślin

 5-6.04.2014 r.

Zespół Szkół CKR im. W. Witosa
ul. Ogrodowa 49, Suwałki

podstawowe szkolenie chemizacyjne dofinansowane z środków unijnych dla uczniów szkoły zamierzających nabyć uprawnienia po raz pierwszy

 10-11.03.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

kurs kombajnistów oraz szkolenie z zakresu obsługi sieczkarni samobieżnych, pras wysokiego zgniotu, pras belujących itp.

10.03.2014 r.

Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Park Naukowo-Technologiczny

kurs chemizacyjny dla rolników odnawiających posiadane uprawnienia

Osoby zainteresowane poszczególnymi szkoleniami mogą zgłaszać chęć udziału pod nr tel.: 87 563 01 93 lub w siedzibie naszego biura (Suwałki, ul. Innowacyjna 1).

 

 

                                                                      Szanowni Państwo!

kursyInformujemy, że trwają zapisy na kurs chemizacyjny oraz atestację opryskiwaczy.

Przypominamy, że rolnicy wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinni posiadać stosowne uprawnienia, ponieważ są one kontrolowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a brak uprawnień może skutkować potrąceniem dopłat bezpośrednich.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w szkoleniach pod nr telefonu: 87 564 22 39 lub w siedzibie naszego biura: Suwałki, ul. Innowacyjna 1, pok. 103 

Strona 12 z 14
BIOCERT